Запретить строительство цеха по переработке хим. отходов в пос. Партизанское

07-02-2018 12:46 Надано відповідь
 
Зібрано 3137 підписів

Планируемое строительство цеха по переработке отходов 1, 2 и 3 класса опасности представляет угрозу экосистеме Партизанского и близлежайших населенных пунктов. Рядом с пос. Партизанское находится заповедная зона, которая также будет подвержена негативному влиянию от выбросов планируемого предприятия. В связи со значительным риском экосистеме района предлагается запретить строительство предприятия в указаной зоне, рассмотреть вопрос переноса переработки на более подходящую територию (например, мусорный полигон), подвергнуть проект тщательной экологической экспертизе. Указанные в документации методы переработки не позволяют судить о безопасности переработки ртуть содержащих ламп. А указанный основной метод переработки в виде термической обработки создает опасения, что отходы будут сжигаться, что для 1 и 2 класса отходов недопустимо.

Відповідь на звернення

Дата відповіді 11-04-2018

На електронне колективне звернення "Запретить строительство цеха по переработке хим. отходов в пос. Партизанское" від 06-02-2018 дана наступна відповідь:

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (далі – Закон), планована діяльність - це планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Нормою вищевказаного Закону встановлено, що планована діяльність суб’єкта господарювання, яка підлягає оцінці до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, обов’язково має отримати висновок з ОВД.

На теперішній час Міністерством екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди) відповідно до Закону розпочато процес оцінки впливу на довкілля “Будівництва дільниці з оброблення та знешкодження небезпечних відходів, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Партизанське, 32б”. Дане повідомлення про плановану діяльність було розміщено в Реєстрі з ОВД 16 січня 2018 року.

Одним із етапів проведення  ОВД є громадське обговорення (подання будь-яких зауважень чи пропозицій, які на думку громадськості, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування). Термін подання зауважень та пропозицій до повідомлення про плановану діяльність закінчено 12 лютого 2018 року. За результатами обговорення громадськістю подано письмові зауваження та пропозиції, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті Мінприроди.

Надалі суб’єкт господарювання має надати звіт з планованої діяльності з урахуванням зауважень та пропозицій, що були подані під час попереднього етапу та забезпечити доступність такого звіту шляхом розміщення у місцях, доступних для громадськості у приміщеннях органів місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу, у приміщеннях суб’єкта господарювання та додатково може розміщуватися в інших загальнодоступних місцях, визначених суб’єктом господарювання. Громадськості надається можливість робити копії (фотокопії) та виписки із зазначеної документації.

Наступним етапом ОВД є проведення громадських слухань, з датою оприлюднення яких можна ознайомитися також на сайті Мінприроди.

Звертаємо Вашу увагу, що проведення громадських слухань здійснюється відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі ОВД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, яким передбачено зобов’язання суб’єкта господарювання забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення, з направленням копій останніх до організатора слухань для долучення до протоколу громадського слухання.

Результатом такої оцінки є висновок Мінприроди, яким буде визначено допустимість чи обґрунтована недопустимість провадження планованої діяльності та буде визначено екологічні умови її провадження.

Після отримання зазначеного висновку, суб’єкт господарювання має отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, який надається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, яка в свою чергу, здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, інших нормативних документів під час провадження містобудівної діяльності, ліцензійних умов на провадження господарської діяльності.
Звернення підписали

Ю (09-03-2018 о 10:38)
Г В М (09-03-2018 о 09:19)
Ш Г В (09-03-2018 о 08:10)
Х А В (09-03-2018 о 08:00)
К К В (09-03-2018 о 06:43)
І В В (09-03-2018 о 00:49)
О (09-03-2018 о 00:32)
О О С (08-03-2018 о 22:47)
Д С Е (08-03-2018 о 16:13)
Л А В (08-03-2018 о 14:08)
М О (08-03-2018 о 10:06)
Б Л Е (08-03-2018 о 07:44)
Л (08-03-2018 о 00:41)
З А (07-03-2018 о 21:55)
Д В В (07-03-2018 о 20:26)
Б Ю В (07-03-2018 о 18:54)
Г С І (07-03-2018 о 16:18)
Я Л Є (07-03-2018 о 15:44)
Л А М (07-03-2018 о 15:30)
Є К Н (07-03-2018 о 14:51)
Ч А (07-03-2018 о 14:26)
Л Є В (07-03-2018 о 13:48)
Г О Ю (07-03-2018 о 13:07)
Я В М (07-03-2018 о 12:38)
Г Н В (07-03-2018 о 12:38)
М Є О (07-03-2018 о 11:09)
Г К В (07-03-2018 о 11:06)
К І Б (07-03-2018 о 10:40)
Н С С (07-03-2018 о 10:35)
Т И (07-03-2018 о 09:44)
П В В (07-03-2018 о 09:35)
М Л В (07-03-2018 о 08:05)
Щ М В (07-03-2018 о 08:01)
П Н (07-03-2018 о 01:22)
Т Г Т (07-03-2018 о 00:05)
В Л Р (06-03-2018 о 23:34)
Г Ю С (06-03-2018 о 23:20)
П А В (06-03-2018 о 23:10)
Ф Ю Р (06-03-2018 о 23:04)
Б В (06-03-2018 о 21:29)
Ф А В (06-03-2018 о 21:18)
С Ю В (06-03-2018 о 20:53)
А М В (06-03-2018 о 20:24)
Ч В (06-03-2018 о 20:06)
А О М (06-03-2018 о 19:09)
Г В В (06-03-2018 о 18:09)
Л Н В (06-03-2018 о 17:52)
С Т В (06-03-2018 о 16:19)
Ш Т С (06-03-2018 о 16:09)
Ч Ю В (06-03-2018 о 16:01)
Г Е (06-03-2018 о 15:57)
А П Г (06-03-2018 о 15:51)
О Н В (06-03-2018 о 15:35)
Ч А В (06-03-2018 о 15:06)
С О А (06-03-2018 о 14:37)
Ш В В (06-03-2018 о 14:23)
С А В (06-03-2018 о 14:08)
П Е А (06-03-2018 о 13:42)
М О П (06-03-2018 о 13:23)
В В К (06-03-2018 о 11:23)
В П Г (06-03-2018 о 11:16)
Б Д С (06-03-2018 о 11:09)
Ш О В (06-03-2018 о 11:00)
П С в (06-03-2018 о 10:52)
С Д М (06-03-2018 о 10:46)
Ф Г В (06-03-2018 о 10:46)
O O E (06-03-2018 о 09:53)
Ш Д В (06-03-2018 о 09:03)
Г П Е (06-03-2018 о 07:37)
П Н (06-03-2018 о 06:36)
П Е Е (06-03-2018 о 03:58)
0 А (06-03-2018 о 02:14)
К Р О (06-03-2018 о 00:31)
Д О О (06-03-2018 о 00:28)
М О Ю (06-03-2018 о 00:00)
І І (05-03-2018 о 23:41)
м а в (05-03-2018 о 22:07)
Л (05-03-2018 о 21:44)
К А А (05-03-2018 о 21:44)
З О А (05-03-2018 о 21:24)
М О М (05-03-2018 о 21:16)
П Д Д (05-03-2018 о 21:15)
в ю и (05-03-2018 о 21:09)
К О (05-03-2018 о 20:42)
М О В (05-03-2018 о 19:49)
С С Б (05-03-2018 о 19:45)
Ш О В (05-03-2018 о 19:21)
С С В (05-03-2018 о 19:08)
Щ М А (05-03-2018 о 17:35)
П Т В (05-03-2018 о 17:16)
О М С (05-03-2018 о 17:15)
О Р К (05-03-2018 о 16:42)
В А М (05-03-2018 о 16:26)
К Л (05-03-2018 о 15:58)
К М Б (05-03-2018 о 15:42)
О Є Г (05-03-2018 о 14:31)
Б В К (05-03-2018 о 13:56)
Н О С (05-03-2018 о 13:46)
Я М В (05-03-2018 о 13:41)
Щ О Ю (05-03-2018 о 13:31)

Надано відповідь